Хамтран ажилладаг хувь даатгалын жагсаалт

 

Эрүүл мэндийн даатгалаар үйлчлэх үйлчилгээнүүд

 

  1. Хэвтэн эмчлүүлэх мэс заслын , эмийн тусламж үйлчилгээ
  2. Ерөнхий мэргэжлийн ба гэмтэлийн яаралтай тусламж үйлчилгээ
  3. Өндөр өртөгт оношилгоо шинжилгээ MRI, CT, Ходоодны дуран
  4. Эрчимт эмчилгээний тусламж үйлчилгээ
  5. Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ

Амбулаторийн өндөр өртөгт оношилгоо шинжилгээ MRI, CT


Оношилгоо

Оношийн хамааралтай бүлгийн Код

Нийт төлбөр ₮

ЭМД-н хөнгөлөлтийн дүн ₮

Иргэн өөрөө төлөх ₮

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

MRI /300031/

A17-A18, A81, A88,89, C00-C14, C19-21, C22,C25,C24,C32, C37, C40,41,C44-C49, C53-56, C51,C52, C57, C58, C60-C63, C69, C70-72, C73-80, C97, C81-85, C91-95, C88-90, D25, D27, D33, D10,-13, D15-18, D21,D26, D28-29, D31, D32, D35, E22, E23, E32, G00-G09, G20, G35, G40-41, G52-G59, G80-G83, G21-G23, D31-D32, D36-37, G46, G60-G73, G90-G99, I05-I09, I21-I22, I21-I22, I20, I23-I25, I40, I60-62, I63, I64-I69, K60-K62, K74, K82-83, K87, M15-M19, M00-03, M22-25, M30-36, M50-51, M40-49, M53, M54, M60-63, M65-68, M70-79, M91-94, N80, Q03, Q05, Q00-02, Q04, Q06-07, Q50-52, Q54-56, S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03, S06, T90-98

 

 

 

 

 

 

 

350 000

 

 

 

 

 

 

 

245 000

 

 

 

 

 

 

 

105 000

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

КТ оношилгоо

/300032/

A15-19, A40-41, A31, B18, C00-14, C18-21, C22, C25, C17, C23-24, C26, C30-34, C39, C37, C40-41, C43, C44-50, C53-56, C51-52, C57-58, C60-63, C67, C64-66, C68-69, C70-72, C73-80, C97, C81-85, C91-95, C88-90, D06-09, D25, D30, D33, D00-01, D02-05, D14, D16-20, D26, D30-32, D34-36, D65, D73, G00-09, G40-41, G45, D31-32, H65-75, H80-83, H90-91, H92-95, I05-I09, I21-22, I20, I23-26, I30-33, I38, I60-70, I73-74, I71-72, I77-79, I80-83, J12-18, J20-21, J30, J32-34, J40-44, J60-65, J84-94, J22, J66, J95-99, K35-38, K41-46, K50-51, K56-57, K65-67, K70,K73, K74, K72, K75-77, K80-83, K87, K85-86, M15-19, M30-36, M86, M87-90, M91-94, M95-99, N20-23, N25-29, N31-39, N70, N73-75, N77, N82-85, N87-90, N93, N96, N98-99, O00, O85-99, P22-28, Q53, Q60-64, Q66-79, S02, S12, S22, S32, T08, S72, S42, S52, S62, S82, S92, T09, T02, T10, T12, S05, S06, S26-27, S36-37, S07-08, S17-18, S28, T15-19, T79-88, T90-98  

 

 

 

 

 

 

120 000

 

 

 

 

 

 

84 000

 

 

 

 

 

 

36 000

 

Үйлчлүүлэгчдийн анхаарах зүйл

2016 оноос хойш Улсын эрүүл мэндийн даатгалыг тасралтгүй төлсөн байх. /нөхөж төлөх боломжтой/