Эмэгтэйчүүд

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСАГ

Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын тасаг нь амбулаторийн болон стационарийн эмчийн нарийн мэргэжлийн хавдрын үзлэг хийж оношилгоо эмчилгээг дараах чиглэлээр явуулж байна.

  • Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын оношилгоо эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хоргүй хавдрын оношилгоо эмчилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал, оношилгоо
  • Умай хөндийн дурангийн оношилгоо,  эмчилгээ
  • Умай хүзүүний эсийн шинжилгээ
  • Умай хүзүүний эдийн шинжилгээ
  • Үтрээ- умайн хүзүүний   дурангийн оношилгоо
  • Үтрээний наацын шинжилгээ
  • Эмэгтэйчүүдийн хавдраас урьдчилан сэргийлэлт, эрт үеийн оношилгоонууд
  • Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, сургалт сурталчилгааны ажлуудыг тус тус явуулж байна.