Ревматологи

Хэрх, үе холбогч эд судлал

Ревматологийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг, анагаах ухааны магистр зэрэгтэй эмч  үзүүлж байна.

Ревматологийн өвчнүүдийг амбулаторын үзлэгээр оношлож, цаашдын  зөвлөгөө эмчилгээ болон, хэвтүүлэн эмчлэх, үйлчлүүлэгчийг хяналтанд авч ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгчид эрүүл мэндийн боловсрол олгох , урьдчилан сэргийлэхээр сургалт, сурталчилгаа хийх ажлыг зохион байгуулдаг. Мөн доорх эмгэгүүдийг оношилж эмчлэхээс гадна, ясны сийрэгжилтын оношлогоог насанд хүрэгчдэд болон хүүхдэд хүүхдийн өсөлтийн индексыг тодорхойлж зөвлөгөө өгч байна.