Мэдрэлийн тасаг

Мэдрэлийн тасаг

  • Тархины харвалт, харвалтын үлдэц
  • Захын мэдрэлийн эмгэг
  • Мэдрэл сөнөрөлт өвчнүүд
  • Толгойн өвдөлт
  • Гэмтлийн дараах үлдэц
  • Уналт, таталт зэрэг өвчнүүдийн эмчилгээ оношилгоо
  • Тархины цахилгаан бичлэг
  • Тархины судасны дублекс сонографи зэрэг шинжилгээ