Гэмтэл согог

Гэмтэл, согогийн мэс заслын тасаг

Олон улсын ISO-04 стандартад  нийцсэн  0,3 микрограмм хэмжээтэй тоосонцор, нянг шүүдэг HEPA филтерийн систем бүхий 4 мэс заслын вакум өрөө, эрчимт эмчилгээний хэсэг, хэвтэн эмчлүүлэх 30 ор бүхий тасагтай.

 • Ердийн болон засалттай гипс
 • Бүх төрлийн боолт
 • Шарх цэгцэлгээ
 • Шархны оёдол
 • Мөчдийн хугарал, мултралыг эвийн аргаар эмчлэх
 • Шөрмөс залгах
 • Мөчдийн хугарал, мултрал, согогийн мэс засал
 • Өвдөг түнхний хиймэл үе суулгах
 • Үений бүх төрлийн мэс засал
 • Үений дурангийн мэс засал /шөрмөс холбоосыг өөрийн болон хиймэл шөрмөсөөр орлуулах/
 • Тархи нурууны мэс засал
 • Ясны дутмагшлийг хиймэл ясаар нөхөх