Сэргээн засах уламжлалт эмчилгээний тасаг

Сэргээн засах уламжлалт эмчилгээний тасаг

  • Цахилгаан эмчилгээ (ясны ургалт зогсоох лазер)
  • Хүзүү, нурууны татлага
  • Тархины харвалтын дараах сэргээн засах
  • Захын мэдрэлийн эмгэгийн үеийн (нуруу, хүзүү, мөрний өвдөлтүүд) сэргээн засах
  • Нурууны мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээ
  • Өвдөг, түнхний үе солих мэс заслын дараах сэргээн засах эмчилгээ
  • Зангирсан булчинд тарилга хийх эмчилгээ
  • Үений тарилга эмчилгээ
  • Яс булчингийн хэт авиан оношилгоо