Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасаг

Мэдээгүйжүүлгийн тасаг

Төлөвлөгөөт, яаралтай мэс заслын үеийн болон амбулаторийн оношилгоо, шинжилгээ, ажилбарын үеийн мэдээгүйжүүлэгийн тусламж үйлчилгээг хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд үзүүлдэг.

 • Ерөнхий мэс засал
 • Гэмтлийн мэс засал
 • Эмэгтэйчүүдийн мэс засал
 • Эрүү нүүрний мэс засал
 • Чих хамар хоолойн мэс засал
 • Судасны мэс засал
 • Амбулаторийн оношилгоо, эмчилгээ

Эрчимт эмчилгээний тусламж

Эрчимт эмчилгээний тусламж шаардагдсан хүнд өвчтөнүүдэд эрчимт эмчилгээ, амь тэнссэн үеийн тусламж үйлчилгээг мэргэшсэн багаар үзүүлж байна.

 • Бүх төрлийн мэс заслын үеийн мэдээгүйжүүлэг
 • Бүх төрлийн унтуулгатай шинжилгээ
 • Өвдөлтийн менежмент
 • Хөнгөвчлөх эмчилгээ
 • Эрчимт эмчилгээ амилуулах лавшруулсан тусламж