GE Healthcare Vivid 7 Dimension

Category:

Тус аппарат нь 2003 онд АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн.

 1. GE 3S Cardiac sector probe – 1.5 – 3.5 Гц давтамжтай Зүрх, тархины судасны эхоны датчик
 2. GE 7S Cardiac sector probe – 3-8 Гц давтамжтай насанд хүрэгчид, хүүхдийн зүрхний эхоны датчиктай.

Давуу талууд:

 1. Тод дүрсний ялгарал
 2. Шинжлүүлэгчдэд / жирэмсэн эх, урагт/ хор нөлөөгүй, хэдэн ч удаа шинжилгээг давтан хийх боломжтой
 3. 4D ЭХО харах боломжтой
 4. Оношилгоо, эмчилгээний ач холбогдол өндөртэй
 5. Үнэ, өртөг , цаг хугацаа хэмнэнэ.

Тухайн аппаратаар хийгдэж болох шинжилгээнүүд :

 • Насанд хүрэгчдийн зүрхний эхо
 • Ургийн зүрхний эхо
 • Хүүхдийн зүрхний эхо
 • Судасны допплер шинжилгээ
 • Стресс эхо