Хүлээн авах, яаралтай тусламж

24 цагийн

Хүлээн авах яаралтай тусламж

Тус тасаг нь мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч 2, сувилагч 4, асрагч 4 гэсэн бүрэлдхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Тусламжийн үйлчилгээнүүд:

  • Гэмтэл болон мэс заслын 24 цагийн яаралтай тусламж
  • Амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж
  • Халдварт өвчний тусгаарлалт
  • Хүнд болон онош тодруулах өвчтний ажиглалт
  • Өдрийн эмчилгээ

Яаралтай тусламжын утас